Σκοπός

Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό λαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις. Οι ιδεολογίες που αποτελούν έμπνευση για τις εξτρεμιστικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως συνεχώς διευρύνονται περιλαμβάνοντας τον θρησκευτικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τις διάφορες μορφές της ιδεολογικής υποκίνησης στη βία (ακροαριστερές, αναρχικές, ακροδεξιές, εθνικιστικές και αποσχιστικές ιδεολογίες)
(δείτε περισσότερα για τον σκοπό της δράσης)

Στόχοι

Η Δράση «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, στην ενδυνάμωση, και ευρύτερα στην ενίσχυση  του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση, την πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της…

(δείτε περισσότερα για τους στόχους της δράσης)

Μεθολογία και Καινοτομία

Ως μεθοδολογία υλοποίησης επιλέχθηκε ένα πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για τη συμμετοχή του σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων δράσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η κάθε ενότητα εργασίας έχει προταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί μια δράση με διακριτά παραδοτέα, η οποία όμως λαμβάνει υπόψη της και την εξέλιξη του έργου. Οι ενότητες εργασίας μεταξύ τους είναι πλήρως συμπληρωματικές και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

(δείτε περισσότερα για την καινοτομία)

Ωφελούμενος Πληθυσμός

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής και κυρίως το στελεχιακό δυναμικό των Φορέων Επιβολής του Νόμου που  αντιμετωπίζει καθημερινά και άμεσα τις επιπτώσεις ασφάλειας αποτελούν τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό της εν λόγω δράσης καθώς θα καλύψει μια σειρά από ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται εξαιτίας του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού που σχετίζεται ειδικότερα με το ζήτημα των «επιστρεφόντων» αλλοδαπών μαχητών καθώς και με ριζοσπαστικοποιήμενα άτομα που εντοπίζονται στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Ειδικότερα, ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι

(δείτε περισσότερα για τον ωφελούμενο πληθυσμό)