Σχετικά με το ΚΕΜΕΑ

«Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε θέματα ασφάλειας γενικότερα.

 

Η υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και την Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» βασίζεται σε δύο παραμέτρους: α) στην πολυετή εμπειρία του ΚΕ.ΜΕ.Α. στην διεκδίκηση και στην υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και β) στη συσσωρευμένη γνώση των στελεχών του σχετικά με το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού.

Τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από την παρούσα Δράση θα αξιοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ ως εξής:

  • Διάχυση στο προσωπικό Φορέων Επιβολής του Νόμου. Πρόσβαση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας στα παραδοτέα (εκπαιδευτικά εγχειρίδια, παιχνίδι προσομοίωσης κ.α.) από Στελέχη Φορέων Επιβολής του Νόμου και Επαγγελματίες Πρώτης Γραμμής.
  • Παρουσίαση σε συνέδρια υψηλού επίπεδου.
  • Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της Άσκησης Ετοιμότητας για την προώθηση της Δι-Υπηρεσιακής Συνεργασίας και την επικαιροποίηση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων σχετικά με την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό.
  • Δημιουργία ειδικών σεμιναρίων και διαλέξεων από το ΚΕ.ΜΕ.Α., αλλά και σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία.
  • Συμβολή στα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί το ΚΕΜΕΑ και αφορούν τη ριζοσπαστικοποίηση.
  • Δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, σε συνέχεια και του μνημονίου Συνεργασίας ΚΕΜΕΑ και Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και τις δράσεις του ΚΕΜΕΑ θα βρείτε εδώ.