Ωφελούμενος Πληθυσμός

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής και κυρίως το στελεχιακό δυναμικό των Φορέων Επιβολής του Νόμου που  αντιμετωπίζει καθημερινά και άμεσα τις επιπτώσεις ασφάλειας αποτελούν τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό της εν λόγω δράσης καθώς θα καλύψει μια σειρά από ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται εξαιτίας του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού που σχετίζεται ειδικότερα με το ζήτημα των «επιστρεφόντων» αλλοδαπών μαχητών καθώς και με ριζοσπαστικοποιήμενα άτομα που εντοπίζονται στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Τα αναμενόμενα οφέλη που απορρέουν από την δράση, για τους παραπάνω φορείς, είναι:

  • Η ενίσχυση της Δι-υπηρεσιακής συνεργασίας του εμπλεκομένου προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.
  • Η αξιολόγηση της απειλής από την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία στην Ελλάδα.
  • Η Εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η ενίσχυση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η αναγνώριση της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία στις φυλακές, στους χώρους φιλοξενίας αλλοδαπών, στο διαδίκτυο κ.ά.
  • Η μείωση του κινδύνου και η πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η ενίσχυση της ετοιμότητας του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση περιστατικών κρίσης.

 

Επιπλέον και πέρα από τα τη κάλυψη των αναγκών των παραπάνω Φορέων, η δράση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών του ευρύτερου πληθυσμού όπως αυτές αποτυπώνονται στα συλλογικά κοινωνικά αιτήματα της έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης των τρομοκρατικών απειλών και της ασφάλειας των πολιτών εν γένει.