Π.Ε. 4.2: Δύο (2) εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν εξωτερικά/εμφανή σημάδια και δείκτες αναγνώρισης ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και σημάδια και δείκτες αναγνώρισης ριζοσπαστικοποίησης που σχετίζονται με στάσεις/συμπεριφορές. Σκοπός των δύο (2) εκπαιδευτικών εγχειριδίων είναι να λειτουργήσουν ως πρακτικά εργαλεία ενίσχυσης της ικανότητας των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την  αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης και του εντοπισμού των ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων, σε συνθήκες υψηλού κινδύνου αναφορικά με τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, όπως είναι τα σωφρονιστικά καταστήματα και οι χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Η πρόσθετη αξία των δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι εστιασμένα και εξειδικευμένα ακριβώς σε αυτές τις συγκεκριμένες και δύσκολες συνθήκες αναγνώρισης (σωφρονιστικά καταστήματα, μεικτές ροές). Τα εγχειρίδια θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία στο εξεταζόμενο φαινόμενο.