Σχετιζόμενες Δράσεις

Η εν λόγω πράξη «Ενίσχυση των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» αποτελεί συμπλήρωση της πράξης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» η οποία είχε ως ειδικότερο φυσικό αντικείμενο τη σύνταξη και έκδοση ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου (σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού), την έκδοση δύο «οδηγών τσέπης», την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες πρώτης γραμμής καθώς και τη διάχυση της δράσης. Προς συμπλήρωση της τελευταίας, η πράξη «Ενίσχυση των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» θα εξειδικευτεί στο ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού των «επιστρεφόντων» αλλοδαπών μαχητών καθώς και των συνθηκών ριζοσπαστικποίησης και εξτρεμισμού που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήματα και στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχετιζόμενο Έργο «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» θα βρείτε εδώ.