Π.Ε. 2.1: Μεθοδολογικό πλαίσιο αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνου από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό

Στο συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα αναπτυχθεί μία πρότυπη μεθοδολογία έγκαιρης αναγνώρισης και αξιολόγησης του κινδύνου από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό, η οποία και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά αναφορικά με τις καταγραμμένες ελλείψεις που θα προκύψουν από το πρώτο Πακέτο Εργασίας. Η μεθοδολογία αυτή θα βασιστεί στη δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση εξωτερικών – εμφανών σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης εστιάζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες ατόμων: α) στους «επιστρέφοντες» (αλλοδαποί που εισήλθαν παράτυπα στην Ελληνική Επικράτεια) και β) στους έγκλειστους στα σωφρονιστικά καταστήματα και τους κρατούμενους στα κέντρα κράτησης.