Π.Ε. 6:  Άσκηση Ετοιμότητας

Σε συνέχεια των ειδικών εκπαιδεύσεων, θα συσταθεί ειδική ομάδα άσκησης η οποία  θα προετοιμάσει και θα διεξαγάγει ειδική άσκηση ετοιμότητας, στην οποία θα συμμετέχουν Στελέχη από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου , με σενάρια κλιμακούμενων περιστατικών για την αναγνώριση και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης που σχετίζονται με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και τρομοκράτες. Σκοπός της άσκησης θα είναι να δοκιμαστεί η δυνατότητα ανταπόκρισης με έμφαση στη δι-υπηρεσιακή συνεργασία και κυρίως στο συντονισμό και στην ανταλλαγή πληροφοριών, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί επί χάρτου για την εξέλιξη της οποίας θα σχεδιασθούν οπτικοποιημένα σενάρια και οδηγός άσκησης, τα οποία θα αποτυπώνουν στοιχεία για την αναγνώριση και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης που σχετίζονται με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και τρομοκράτες.