Π.Ε 3: Παιχνίδι Προσομοίωσης

 

Το Πακέτο Εργασίας 3 περιλαμβάνει ένα πρότυπο τρισδιάστατο παιχνίδι προσομοίωσης στηριγμένο στο μεθοδολογικό πλαίσιο αναγνώρισης της ριζοσπαστικοποίησης και στους δείκτες που θα προκύψουν από το Πακέτο Εργασίας 2. Επί της ουσίας, θα δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο παιχνίδι προσομοίωσης, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί όλοι οι δείκτες αναγνώρισης, τόσο αυτοί που σχετίζονται με εξωτερικά/εμφανή σημάδια, όσο και αυτοί που προκύπτουν από σημάδια που σχετίζονται με στάσεις/συμπεριφορές. Θα δημιουργηθούν ειδικοί χαρακτήρες με σειρά σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης, ώστε να μπορούν τα στελέχη των Φορέων Επιβολής του Νόμου να το αξιοποιήσουν για να εξασκηθούν στην οπτικοποιημένη αναγνώριση- την πλέον εξελιγμένη μορφή ειδικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων και των προσόντων των στελεχών των Φορέων Επιβολής του Νόμου. Το παιχνίδι θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών περιβαλλόντων (αστικού, ημί-αστικού, σύνορα, θαλάσσιο κ.ά.), καθώς και διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων που μπορούν να εμφανίζουν σημάδια ριζοσπαστικοποίησης (παιδιά, γυναίκες, νέοι, επιστρέφοντες κ.ά).

 

Οι θεματικές ενότητες του παιχνιδιού προσομοίωσης θα είναι οι εξής:

  • Αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης σε άτομα μεταναστευτικών κοινοτήτων.
  • Αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης «επιστρεφόντων» που έχουν παρεισφρήσει σε μεταναστευτικές ροές.
  • Αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης εγκλείστων σε σωφρονιστικά καταστήματα.
  • Αναγνώριση εξωτερικών/εμφανών σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης ατόμων.
  • Αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης που σχετίζονται με στάσεις/συμπεριφορές ατόμων.
  • Αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης ατόμων ως συνδυασμού εξωτερικών/εμφανών σημείων καθώς και αυτών που σχετίζονται με στάσεις/συμπεριφορές.